Orange Sigurimeve Kufizuar

Sektorët e sigurimit të autorizuara

 • aksident & shëndetësor
 • Garanci
 • pronë
 • motor
 • detyrim
 • inxhinieri
 • i llojllojshëm

Avantazhet e Orange Sigurimeve Limited

 • të gjithë 7 Kategoritë e Short-Term Insurance
 • Trendi Worldwide
 • Kostoja ulur i Sigurimeve
 • Qasja e drejtpërdrejtë të risigurimit
 • Krijimi i fleksibile Produkte për çdo Rrezik
 • Cash Flow / Avantazhet zbutjen e taksave
 • Financave strukturuar – Aplikacionet e ndryshme
 • objektiv: kryesisht Corporate / NVM-të
 • Reduktimi i rëndësishëm në koston e kapitalit për Zhvillim Financimi