Events & Product Launches

As was the custom and tradition of the Victorian Towns of yesteryear, the town square in the Royal Victorian Development, will be the hub where colorful and vibrant activities take place, entertaining visitors in true Victorian tradition. Our very own Royal Victoria brand of selected events, which are being customized and created specifically for the development, will include titles such as:

  • The Royal Victoria Wine and Fashion Fair
  • The Royal Victoria Easter Parade
  • The Royal Victoria Christmas Fair
  • The Royal Victoria Jazz Festival
  • The Royal Victoria Afrikaans Music Festival
  • The Royal Victoria Arts and Crafts Fair
  • The Royal Victoria Venison Cook off Competition
  • The Royal Victoria Masked Ball
  • The Royal Victoria Fruit and Flower Fair
  • The Royal Victoria Medieval Festival

The centrally located Piazza will be the focal point to launch many products and many nights will be spent deliberating the day’s events, the ideal spot for sundowners in Sky Pubs as the orange glow of sunset streaks the Majestic Waterberg horizon.

Idyllic to say the least, our Resort Town caters for the ultimate in Corporate Entertainment and Conferencing events. Royal Victoria boasts the prized and privileged 7* Registry Collection Status and sets us apart from any other leisure or conferencing destination on the continent of Africa. The seamless automated and worldwide integrated technology, combining the most advanced electronic systems and information / cellular technology, is designed to ease you into the most ideal environment to conduct your conference, seminar, and launch or even only to surf the web. Relaxation, tranquility, եւ խաղաղ գեղատեսիլ միջավայրը հիմնական տարրեր ազատելու մեկի ստեղծագործական հանճարը.

Մեր հարմարություններ են կոմպլեմենտար կարիքների յուրաքանչյուր իրադարձության, զուգորդված themed փառատոնը քաղաքի հրապարակում վերջնական բուժել հետո դժվար օրվա boardroom. A դռնապան գրասեղան կլինի կազմակերպել բոլոր մաքոքային ծառայություններ, այդ թվում Heli-flips եւ մոտակա գոլֆ դասընթացների կամ օդանավակայաններում. վեց helicopters սպասում ռեակտիվ ընդլայնված ղեկավարներ է ուսումնասիրել այս ծառայությունը. Երկու Ռեեստրի Հավաքածուի catamaran յախտաներ կլինի docked է Doringdraai պատնեշ համար dazzling գործառույթը վրա Dam, փորձ զիջել փառահեղ ֆոնի վրա Waterberg.

The quaint, old-world Theatre House and Cinema on the Square is a delightful venue for wonderful entertainment, however, այն նաեւ արդեն մշակված է ծառայել որպես կորպորատիվ ներկայացման եւ Function Room կինոյի հարդարել Տեսակոնֆերանսների.

Our Marketing and Sales executives will present accommodation and conferencing packages to Corporate Clients who indicate an interest to purchase or hire facilities at Royal Victoria.