Klinika mjekësore

Royal Victoria Lifestyle Estate do të ketë qendrën e vet mjekësore me një Farmacisë dhe Dispanzeri. Objektet mjekësore do të jetë e pajisur për të trajtuar të gjitha emergjente dhe me ajër evakuime nga helikopter.

Një nga gjashtë helikopterë do të jetë e pajisur plotësisht për shërbimet e shpëtimit të urgjencës mjekësore dhe operacionet. Qendra mjekësore Royal Victoria 's do të kenë mjekë në-thirrje 24/7, duke siguruar që familjet nevojat mjekësore janë kujdesur për.