Ujë mineral

Nga lumi Sebedela nëntokësore ne mund të pompë 1,6 milion litra të ujit të përditshme! Ky burim i pastër i ujit mineral të freskët është e gjatë 17 000 vjeç dhe është testuar dhe gjetur të përmbajnë minerale në sasi të duhur dhe jo një bakterie të vetme.
Ajo është e përkryer për të siguruar cilësi të lartë ujë të pijshëm për komunitetin, si dhe ngritjen e një fabrikë prodhimi të ujit për të shpërndarë dhe ujë eksportit në vende të tjera, ku ka një kërkesë.

Për më shumë në lidhje me projektin e ujit të shkojnë në www.cole-water.com